Acord entre el govern català i els grups parlamentaris per la reforma de la PAC

En el decurs d'una trobada entre el conseller d'Agricultura i els portaveus dels diferents grups parlamentaris catalans, es va decidir ahir a Barcelona adoptar una posició única després d'analitzar la proposta de reforma de la política agrària comuna (PAC) que planteja la Comissió Europea. Grau portarà la proposta catalana a la reunió que té avui a a Madrid amb el titular del MAPA, els consellers d'Agricultura de les diferents comunitats autònomes i les organitzacions agràries de l'estat espanyol.
Acord entre el govern català i els grups parlamentaris per la reforma de la PAC
Agricultura

Acord entre el govern català i els grups parlamentaris per la reforma de la PAC

En el decurs d'una trobada entre el conseller d'Agricultura i els portaveus dels diferents grups parlamentaris catalans, es va decidir ahir a Barcelona adoptar una posició única després d'analitzar la proposta de reforma de la política agrària comuna (PAC) que planteja la Comissió Europea. Grau portarà la proposta catalana a la reunió que té avui a a Madrid amb el titular del MAPA, els consellers d'Agricultura de les diferents comunitats autònomes i les organitzacions agràries de l'estat espanyol.
Actualitzat
La trobada responia a l'oferiment que el responsable del DARP havia fet als diferents grups parlamentaris en el decurs de la compareixença parlamentària sobre la reforma de la PAC, per aconseguir una proposta conjunta entre el govern català, les organitzacions agràries i els diferents grups polítics. Durant la reunió es van copsar les propostes dels diferents grups i es va acordar incloure-les a la proposta, que compta amb les aportacions de les organitzacions agràries catalanes. Malgrat aquest suport, el responsable del DARP es va comprometre a elaborar un document més aprofundit que reculli les peticions presentades i fer-lo arribar al ministeri abans de la setmana vinent, per tal de concretar les posicions davant dels diferents sectors productius. Grau ha fet arribar als diputats catalans el temor que el govern de l'Estat acabi afavorint les comunitats autònomes amb grans extensions agrícoles davant l'agricultura catalana, on hi ha una agricultura multifuncional i diversa. Per aquest motiu va demanar als parlamentaris el màxim suport per defensar els agricultors catalans. La proposta que defensarà avui a Madrid el conseller, un cop escoltats el grups parlamentaris i les organitzacions agràries, planteja el posicionament català pel que fa als aspectes més importants de la reforma. En aquest sentit, Grau rebutjarà la modulació progressiva de les ajudes, a partir dels 5.000 euros per explotació, i reclamarà que es plantegi a partir dels 12.000 euros, ja que aquesta mesura comportaria una afectació inferior a la que planteja la CE, que pot afectar 3.750 agricultors a títol principal, amb una repercussió econòmica de fins a 16,5 milions d'euros. D'altra banda, el responsable del DARP reclamarà aprofitar la reforma per tal d'aconseguir més recursos per al programa de desenvolupament rural. En aquest sentit, Grau reclamarà que el romanent provinent de la modulació passi a afavorir les polítiques de modernització agrària per tal d'afavorir la política estructural. Un altre aspecte acordat unànimament serà la petició de regionalitzar les produccions. Grau transmetrà el malestar de l'administració catalana i els grups parlamentaris catalans sobre les penalitzacóns per sobrepassament estatal provocat per algunes comunitats autònomes, a les quals han de fer front els agricultors catalans. Grau exposarà els exemples dels productors de l'arròs i els de l'oli d'oliva, a més dels productors de boví de carn i els ramaders d'oví.