A partir del curs que ve, suspendre més de dues assignatures obligarà a repetir curs

Els alumnes d'educació secundària (ESO) que el pròxim curs suspenguin més de dues assignatures hauran de repetir, segons el calendari de la Llei de Qualitat de l'Ensenyament. La ministra d'Educació, Pilar del Castillo, ha presentat els projectes de reials decrets de desenvolupament de la reforma educativa, que ara s'hauran de discutir amb les comunitats autònomes i el Consell Escolar de l'Estat. El calendari també preveu que en el curs 2004-2005 s'implanti la gratuïtat de l'educació infantil.
A partir del curs que ve, suspendre més de dues assignatures obligarà a repetir curs
Llei de Qualitat de l'Ensenyament

A partir del curs que ve, suspendre més de dues assignatures obligarà a repetir curs

Els alumnes d'educació secundària (ESO) que el pròxim curs suspenguin més de dues assignatures hauran de repetir, segons el calendari de la Llei de Qualitat de l'Ensenyament. La ministra d'Educació, Pilar del Castillo, ha presentat els projectes de reials decrets de desenvolupament de la reforma educativa, que ara s'hauran de discutir amb les comunitats autònomes i el Consell Escolar de l'Estat. El calendari també preveu que en el curs 2004-2005 s'implanti la gratuïtat de l'educació infantil.
Actualitzat
Només unes setmanes després d'aconseguir el vistiplau a la polèmica Llei de Qualitat de l'Ensenyament, Pilar del Castillo n'ha presentat el calendari. La ministra d'Educació diu que vol acabar amb el fracàs escolar al més aviat possible. El curs vinent, els alumnes d'ESO que suspenguin més de dues assignatures no podran passar al següent i hauran de repetir. El curs 2005-2006 es posarà en pràctica la Prova General de Batxiller (PGB), que condicionarà l'establiment del nou sistema d'accés a la universitat, establert per la Llei Orgànica d'Universitats (LOU). La reforma educativa també preveu que durant el curs 2003-2004 se suprimirà la promoció automàtica a secundària, que permet passar de curs amb assignatures pendents en el primer cicle de l'educació secundària, i s'introduirà la possibilitat que els alumnes puguin fer proves extraordinàries en acabar el curs per recuperar aquestes assignatures. La ministra d'Educació ha explicat també que en el pròxim curs s'implantaran els nous criteris d'avaluació a l'ESO, és a dir, assignatura per assignatura al final de cada curs. L'equip d'avaluació podrà decidir si els alumnes de quart que tenen més de dues assignatures suspeses obtenen o no el títol, sempre que aquestes no siguin simultàniament llengua i matemàtiques, que estan considerades els dos troncs de l'ensenyament. D'altra banda, Pilar del Castillo ha explicat que hi ha la possibilitat que el curs que ve es comenci a aplicar la gratuïtat de l'ensenyament infantil (de 3 a 6 anys). Aquesta mesura haurà d'estar totalment implantada en el curs 2005-2006. En tot cas, per a la seva implantació, ha explicat la ministra, es tindrà en compte la diferent situació de cada comunitat autònoma.