A mitjans del 2030 necessitarem els recursos de dos planetes Terra per mantenir l'actual sistema de vida

Espanya és el cinquè país del món que consumeix més aigua dolça per habitant. És una de les conclusions de <a href="http://assets.wwf.es/downloads/informe_planeta_vivo_2008.pdf" Target="_alt"> l'Informe Planeta Viu 2008</a> de l'entitat WWF/Adena, considerat l'anàlisi més precisa de la salut del planeta. L'informe alerta que l'estat espanyol també forma part dels països mediterranis que cada cop tenen més estrès hídric, és a dir, que l'aigua comença a ser un bé escàs perquè la demanda supera la quantitat disponible. A escala mundial, el document avisa que el 2035 necessitarem dos planetes per mantenir l'actual estil de vida.
A mitjans del 2030 necessitarem els recursos de dos planetes Terra per mantenir l'actual sistema de vida
Madrid

A mitjans del 2030 necessitarem els recursos de dos planetes Terra per mantenir l'actual sistema de vida

Espanya és el cinquè país del món que consumeix més aigua dolça per habitant. És una de les conclusions de l'Informe Planeta Viu 2008 de l'entitat WWF/Adena, considerat l'anàlisi més precisa de la salut del planeta. L'informe alerta que l'estat espanyol també forma part dels països mediterranis que cada cop tenen més estrès hídric, és a dir, que l'aigua comença a ser un bé escàs perquè la demanda supera la quantitat disponible. A escala mundial, el document avisa que el 2035 necessitarem dos planetes per mantenir l'actual estil de vida.
Actualitzat
Toc d'alerta sobre la salut del planeta. L'entitat WWF/Adena ha fet públic de manera simultània en diverses ciutats europees el seu Informe Planeta Viu 2008, elaborat en col·laboració amb la Societat Zoològica de Londres i la Xarxa de la Petjada Global. Es tracta d'una anàlisi sobre la situació del planeta que adverteix que ens enfrontem a una recessió ecològica, ja que el consum dels recursos naturals excedeix un 30% la capacitat de regeneració de la Terra.

L'Informe Planeta Viu també assegura que tres quartes parts de la població mundial viu en països que consumeixen els recursos d'altres parts del món, la qual cosa es coneix com a "deutors ecològics". De fet, els països més deutors són els Estats Units i la Xina. Tots dos junts utilitzen el 42% de la biocapacitat del planeta. Aquest document conclou que si la demanda sobre el planeta continua al mateix ritme que ara, a mitja dècada del 2030 es necessitarà l'equivalent a dos planetes per mantenir l'estil de vida actual.

Sobre Espanya, l'Informe Planeta Viu 2008 avisa que ja és el cinquè del món pel que fa a la petjada hídrica, la variable que analitza el volum d'aigua dolça per produir els béns i serveis consumits per a cada ciutadà. L'Estat forma part, juntament amb Grècia, Portugal, Itàlia i Xipre, dels estats del Mediterrani on augmenta l'estrès hídric, i és que la demanda supera la quantitat disponible.

El dèficit ecològic d'Espanya és del 338%, xifra que la col·loca en la dotzena posició mundial. Això vol dir, a la pràctica, que l'Estat necessitaria 3,5 països més per mantenir la demanda actual de recursos.