A l'estat espanyol, hi ha el doble d'accidents laborals que al conjunt d'Europa

Per primera vegada s'han sabut dades que comparen la sinistralitat laboral de l'estat espanyol amb altres països europeus. I el resultat és decebedor. Segons les estadístiques, a l'Europa dels 15, de cada 100.000 treballadors, 3.221 tenen un accident de feina amb baixa. A l'estat espanyol, la incidència directament es dobla. I el mateix passa en el sector on els treballadors tenen més risc de tenir un accident, el de la construcció. De cada 100.000 treballadors d'aquest sector, a Europa se n'accidenten 6.400, i a l'estat espanyol també és just el doble. Segons els responsables en la matèria, les xifres europees són fruit del fet que fa anys que es va marcar una estratègia ambiciosa i amb objectius quantificables.
A l'estat espanyol, hi ha el doble d'accidents laborals que al conjunt d'Europa
Madrid

A l'estat espanyol, hi ha el doble d'accidents laborals que al conjunt d'Europa

Per primera vegada s'han sabut dades que comparen la sinistralitat laboral de l'estat espanyol amb altres països europeus. I el resultat és decebedor. Segons les estadístiques, a l'Europa dels 15, de cada 100.000 treballadors, 3.221 tenen un accident de feina amb baixa. A l'estat espanyol, la incidència directament es dobla. I el mateix passa en el sector on els treballadors tenen més risc de tenir un accident, el de la construcció. De cada 100.000 treballadors d'aquest sector, a Europa se n'accidenten 6.400, i a l'estat espanyol també és just el doble. Segons els responsables en la matèria, les xifres europees són fruit del fet que fa anys que es va marcar una estratègia ambiciosa i amb objectius quantificables.
Actualitzat