A Espanya hi ha més d'1.600.000 morosos, segons una associació d'establiments de crèdit

El registre de morosos de l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (Asnef) s'ha mantingut estable durant el primer semestre del 2005, ja que hi continuen registrats més d'un milió i mig de persones. Segons fonts d'aquest registre de morosos, durant els darrers mesos el nombre d'altes i baixes a la seva llista de persones que tenen deutes impagats amb entitats bancàries, grans companyies o financeres, ha rondat les 190.000 mensuals, mentre que són unes 270.000 les empreses incloses a la llista per no haver complert els seus deutes.
A Espanya hi ha més d'1.600.000 morosos, segons una associació d'establiments de crèdit
Madrid

A Espanya hi ha més d'1.600.000 morosos, segons una associació d'establiments de crèdit

El registre de morosos de l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (Asnef) s'ha mantingut estable durant el primer semestre del 2005, ja que hi continuen registrats més d'un milió i mig de persones. Segons fonts d'aquest registre de morosos, durant els darrers mesos el nombre d'altes i baixes a la seva llista de persones que tenen deutes impagats amb entitats bancàries, grans companyies o financeres, ha rondat les 190.000 mensuals, mentre que són unes 270.000 les empreses incloses a la llista per no haver complert els seus deutes.
Actualitzat
A Espanya hi ha més d'1.600.000 morosos, segons Asnef. Aquesta associació d'establiments de crèdit també ha fet públic que des del novembre només 60.300 persones incloses a la seva llista han consultat l'estat dels seus deutes o han realitzat tràmits per cancel·lar-les mitjançant internet.

Des de fa uns vuit mesos, Asnef comunica per carta al consumidor quan aquest ha estat inclòs al seu registre de morosos. També inclou a la notificació un codi clau que li permet consultar a la pàgina web de l'associació el motiu pel qual les seves dades apareixen al llistat.

El registre Asnef es nodreix de les dades aportades per 270 entitats, entre les quals hi ha bancs, caixes d'estalvi i rurals, financeres de crèdit, i empreses que gestionen crèdits per a concessionaris d'automòbils o pagaments de rebuts telefònics.

A més, distribuïdors de petroli i d'electricitat aporten i consulten dades d'aquesta llista de morosos, els deutes dels quals estan relacionats en la major part dels casos amb préstecs no retornats a partir dels tres mesos següents a la data de venciment del termini.

A Espanya existeixen fins a 130 companyies i entitats com Asnef, que es dediquen a elaborar aquests registres per després vendre'ls o facilitar-los a qui els sol·liciti, possibilitat autoritzada per la llei de protecció de dades, que entén que aquestes llistes són beneficioses per a l'activitat econòmica.

Els consumidors i les associacions d'usuaris critiquen que la majoria dels fitxers de morosos no tenen en compte les causes que van motivar l'impagament del deute. També protesten per les polítiques d'inclusió a la llista, ja que un consumidor pot ser-hi inclòs tant si el seu deute és de pocs diners com de milions d'euros.