"A Catalunya, no ens podem permetre una rebaixa de la qualitat dels continguts educatius"

El responsable de les editorials educatives del Gremi d'Editors de Catalunya ha explicat al 3cat24 que és necessària la digitalització de l'ensenyament a les aules però que el Pla eduCat 1x1 del Departament d'Educació s'ha fet de manera improvisada i que els continguts digitals que s'estan fent servir actualment a les aules són de molt poca qualitat.

Actualitzat
(Continua de la Part 1...)

Segons el director de Digital Text, el problema és que el Gremi d'Editors no ha trobat la manera de fer un canvi de model de negoci.

No vull valorar les seves opinions. Ara per ara la nostra contribució digital al món escolar ha estat sempre de suport, però estem preparats per donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa en el desenvolupament d'aquest nou repte.

No es una qüestió de model de negoci, llavors?
Els editors som creadors de continguts i les escoles són els nostres clients. Com sempre hem fet, continuarem donant resposta a les seves necessitats també en l'àmbit digital.

Sí, però els continguts digitals haurien de ser més econòmics per les famílies.
Som conscients d'això i coneixedors del mercat. Un contingut digital serà més econòmic, ja que s'eliminen tota una sèrie d'aspectes que han de repercutir en el preu.

Podrien competir amb els 30 euros que costen els de Digital Text?
Sí, es pot competir. Un altre tema és que aquesta competència ens porti a tots a una rebaixa significativa de la qualitat. La dotació de 30 euros és insuficient per fer front a continguts de qualitat i de rigor. Des del Gremi d'Editors entenem que una competència a la baixa i inadequada comporta que arribin a les aules uns materials de baixíssima qualitat. Als continguts digitals se'ls carrega un 16% d'IVA (perquè ara ja parlem de software) i no un 4% dels llibres de text de paper. És una reducció brutal del preu. Si hem de tenir psicopedagogs, catedràtics, autors, editors i tot un equip de gent que faci bons continguts, això costa diners.

Han fet un càlcul del preu que podrien tenir uns continguts fets per les editorials de llibres de text?
Depèn del número d'assignatures i del curs de Secundària, però parlem d'uns 70 a 100 euros per alumne, davant dels 250 o 300 euros actuals. Som conscients que actualment els llibres en paper suposen una gran despesa per les famílies.

El curs vinent, doncs, el Gremi d'Editors oferirà a les escoles continguts digitals per Secundària?
Sí, pel curs vinent hi haurà una oferta prou àmplia i de qualitat a l'abast dels docents de Catalunya. Als voltants d'abril o maig, ja els podrem presentar perquè els mestres els provin i els revisin. Però si hi ha centres que s'han d'ajustar al preu de 30 euros es quedaran amb un producte de 30 euros, que probablement no seran els materials més idonis pel projecte educatiu del seu centre. En aquest cas el mestre es veurà obligat a seleccionar els continguts en base al preu i no a la qualitat i adequació als seus alumnes, tot negant la seva llibertat de càtedra.

No hi ha cap consell d'homologació que validi els llibres de text (digitals o de paper) a Catalunya?
Fa anys hi havia el que s'anomenava la supervisió prèvia: els editors dipositaven els llibres i els experts del Departament els examinaven i demanaven canvis sobre els aspectes que no els semblaven adequats, com temes de discriminació de sexe, raça, o per adoctrinament polític, etc. Normalment els editors no teníem problemes perquè no som nouvinguts i tenim equips molt competents que treballen molt bé aquests aspectes. Ara, la llei diu que la inspecció educativa ha de revisar i controlar els continguts triats pels centres per tal de que no pugui passar això.

Per tant, és d'esperar que amb els continguts de Digital Text s'està complint la llei.
El Gremi de Editors espera que la inspecció faci, com es habitual en tots els materials educatius, la seva feina. En qualsevol cas confiem en els mestres, que són grans professionals, saben el que tenen entre mans i reconeixen el que és un contingut de qualitat del que no ho és.

Així doncs, el Gremi d'Editors està tranquil respecte a la digitalització de l'educació?
Estem tranquils i serens davant d'aquest repte. Això que ha passat aquest any és una tempesta en un got d'aigua. No és tan importat que una empresa hagi pres avantatge a la prova pilot d'enguany. Apel·lem a la responsabilitat i a la bona feina dels mestres perquè decideixin els continguts que trobin més adequats a les necessitats dels seus alumnes.

Per què vostès confien en l'ensenyament amb ordinadors?
Voldria fer una petita matisació: l'ordinador no és la solució, és una eina més. El futur de l'educació passa per fer servir continguts educatius multisuport: digitals i interactius, d'àudio, vídeo i també de paper. L'ordinador per si mateix no soluciona res. L'important serà la varietat de continguts i materials que es puguin fer servir amb ell i la seva adequada integració en el procés d'ensenyament i aprenentatge a l'aula.

NOTÍCIES RELACIONADES
Anar al contingut