Sabadell crea una xarxa de ciutadans per combatre els rumors sobre la immigració

Sabadell (ACN).- L'Ajuntament de Sabadell ha creat una xarxa de ciutadans per combatre els rumors sobre la immigració. La xarxa està formada per membres de la Comissió per la Convivència, integrada per representants d'entitats, partits polítics i serveis de l'administració, com policia local. La funció d'aquestes persones serà contrarestar a peu de carrer informacions falses sobre la immigració que circulen per la ciutat. Per tenir aquesta informació es va fer una diagnosi prèvia entre abril i maig entrevistant representants d'associacions i informants clau i amb enquestes a professionals que va concloure que els principals rumors són sobre l'ús o abús de les prestacions socials, sanitàries i l'exempció d'impostos.

Sabadell crea una xarxa de ciutadans per combatre els rumors sobre la immigració

Sabadell (ACN).- L'Ajuntament de Sabadell ha creat una xarxa de ciutadans per combatre els rumors sobre la immigració. La xarxa està formada per membres de la Comissió per la Convivència, integrada per representants d'entitats, partits polítics i serveis de l'administració, com policia local. La funció d'aquestes persones serà contrarestar a peu de carrer informacions falses sobre la immigració que circulen per la ciutat. Per tenir aquesta informació es va fer una diagnosi prèvia entre abril i maig entrevistant representants d'associacions i informants clau i amb enquestes a professionals que va concloure que els principals rumors són sobre l'ús o abús de les prestacions socials, sanitàries i l'exempció d'impostos.