La futura llei d'educació dóna a la Generalitat la competència exclusiva d'horaris

El Consell Tècnic del Govern ha aprovat el projecte de llei d'educació que atorga a la Generalitat les competències exclusives per establir horaris de totes les assignatures, entre les quals el castellà. El text garanteix que el català és la llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya i evita que la Generalitat hagi d'aplicar la polèmica tercera hora de castellà. Aquest projecte de llei també inclou alguns canvis per aconseguir el suport de l'escola concertada i de CiU. Aquest projecte de llei haurà de passar ara per la reunió setmanal del Consell Executiu que posteriorment el remetrà al Parlament per la seva tramitació definitiva.
Barcelona

La futura llei d'educació dóna a la Generalitat la competència exclusiva d'horaris

El Consell Tècnic del Govern ha aprovat el projecte de llei d'educació que atorga a la Generalitat les competències exclusives per establir horaris de totes les assignatures, entre les quals el castellà. El text garanteix que el català és la llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya i evita que la Generalitat hagi d'aplicar la polèmica tercera hora de castellà. Aquest projecte de llei també inclou alguns canvis per aconseguir el suport de l'escola concertada i de CiU. Aquest projecte de llei haurà de passar ara per la reunió setmanal del Consell Executiu que posteriorment el remetrà al Parlament per la seva tramitació definitiva.
Actualitzat

Segons el secretari general d'ERC, Joan Ridao, aquest projecte de llei que ha aprovat el Consell Tècnic "blinda la immersió lingüística en català" i garanteix que aquesta sigui la llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya. Ridao assegura que aquest projecte "desplega tot el potencial de l'Estatut" perquè atorga a la Generalitat la competència "exclusiva" per determinar els continguts educatius de Primària i per dissenyar el currículum educatiu. Per tant, en cas d'aprovar-se definitivament, la Generalitat no es veuria obligada a implantar la tercera hora de castellà, perquè no estaria condicionada pels decrets del govern espanyol.

El Departament d'Educació ha introduït, a més, diverses modificacions al text per tal que l'escola concertada i CIU hi donin suport. Així, ha substituït l'expressió "servei públic d'educació" per la de "servei educatiu d'interès públic" i manté el dret dels pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral més d'acord amb les seves conviccions.

El projecte de llei d'educació entrarà a la reunió del Consell Educatiu del dia 29 de juliol per passar, posteriorment, el tràmit al Parlament de Catalunya.