Holanda proposa suprimir el cànon digital per fomentar la creativitat

El govern holandès ha tramès al Parlament una projecte de llei anomenat "Copyright 20@20" que anul·larà el cànon digital tal com s'entén a Espanya. Segons el govern holandès, imposar gravàmens a dispositius electrònics com els reproductors MP3, ordinadors portàtils, gravadores de DVD, memòries USB o les subscripcions d'internet perjudica la creativitat i la innovació. La proposta preveu que les entitats de gestió de drets d'autor siguin més transparents i es conegui amb exactitud com reparteixen els diners recaptats. Els autors continuaran cobrant, però ja no es diferenciarà entre una obra digital i una en suport físic. La llei preveu que es pugui augmentar el preu de l'obra original, quan aquesta no estigui protegida amb programes anticòpia.
Holanda proposa suprimir el cànon digital per fomentar la creativitat
Holanda

Holanda proposa suprimir el cànon digital per fomentar la creativitat

El govern holandès ha tramès al Parlament una projecte de llei anomenat "Copyright 20@20" que anul·larà el cànon digital tal com s'entén a Espanya. Segons el govern holandès, imposar gravàmens a dispositius electrònics com els reproductors MP3, ordinadors portàtils, gravadores de DVD, memòries USB o les subscripcions d'internet perjudica la creativitat i la innovació. La proposta preveu que les entitats de gestió de drets d'autor siguin més transparents i es conegui amb exactitud com reparteixen els diners recaptats. Els autors continuaran cobrant, però ja no es diferenciarà entre una obra digital i una en suport físic. La llei preveu que es pugui augmentar el preu de l'obra original, quan aquesta no estigui protegida amb programes anticòpia.
Actualitzat
Holanda vol suprimir el cànon digital

Holanda vol suprimir el cànon digital

A més a més, el projecte "Copyright 20@20" obre la porta perquè els autors puguin emprendre accions contra els productors o publicistes que no aprofitin tot el potencial del món digital. És a dir, per exemple, si una pel·lícula es grava i el productor decideix deixar-la en un calaix, com passa de vegades, l'autor de l'obra podrà denunciar-lo per no aprofitar les noves tecnologies i deixar que la seva creació quedi en l'oblit, una cosa habitual també a la televisió.

Respecte a les pàgines web que allotgen continguts il·legals, els holandesos donaran primer l'oportunitat al propietari de la pàgina perquè expliqui per què té aquests continguts i si l'autor de l'obra no es mostra conforme amb l'exposició o considera que suposa un perjudici per ell podrà acudir als tribunals perquè sigui un jutge qui decideixi. 

Actualment, 22 dels 27 països de la UE tenen cànon digital i permeten les còpies privades sempre que aquesta compensació es faci servir per pagar als autors. D'altra banda, Irlanda, Anglaterra, Malta, Xipre i Luxemburg no disposen d'aquest sistema ja que es prohibeix la còpia privada.