Els països més rics alliberaran les seves dades en dos anys

La cimera del G-8 ha acordat que totes les dades emmagatzemades pels seus governs siguin, per defecte, públiques i accessibles al 2015. Les dades s'hauran de publicar en la seva forma original, sense modificar, completes i precises i en formats oberts que puguin ser fàcilment recuperats, descarregats i indexats.
Els països més rics alliberaran les seves dades en dos anys
Irlanda del Nord

Els països més rics alliberaran les seves dades en dos anys

La cimera del G-8 ha acordat que totes les dades emmagatzemades pels seus governs siguin, per defecte, públiques i accessibles al 2015. Les dades s'hauran de publicar en la seva forma original, sense modificar, completes i precises i en formats oberts que puguin ser fàcilment recuperats, descarregats i indexats.
Actualitzat
El moviment Open Data pretén que la majoria de dades que tenen els governs estiguin a disposició de tothom a través d'internet.

El moviment Open Data pretén que la majoria de dades que tenen els governs estiguin a disposició de tothom a través d'internet.

La cimera del G8 ha acordat que totes les dades emmagatzemades pels seus governs siguin, per defecte, públiques i accesibles al 2015. Únicament quedaran excloses aquelles dades subjectes a drets de propietat intel·lectual o sobre les que hi hagi raons legítimes per evitar-ne la difusió. Per assolir aquest objectiu, els governs hauran de publicar un pla d'acció nacional, l'execució del qual es revisarà el 2014.

L'acord reconeix el valor del moviment Open Data -que pretén que la majoria de dades que tenen els governs estiguin a disposició de tothom a través d'internet- ja que són un recurs "amb un enorme potencial per fomentar la construcció de societats més fortes i més interconnectades".

Les dades s'hauran de publicar "en la seva forma original, sense modificar i en el nivell més fi de granularitat disponible". Hauran de ser dades d'alta qualitat, completes i precises, que s'hauran de publicar en formats oberts que puguin ser fàcilment recuperats, descarregats i indexats, assegurant que les dades estiguin disponibles per a la gamma més àmplia d'usuaris i propòsits. L'acord preveu l'alliberament de tantes dades com sigui possible, en múltiples formats i d'accés gratuit.

Es recomana publicar les dades en un portal únic nacional perquè totes les dades alliberades pel govern es puguin trobar fàcilment. El portal pot ser un lloc web central on es descarreguin totes les dades o bé un lloc web des del qual s'accedeixi a les mateixes, encara que estiguin emmagatzemades en llocs diferents.

Cada portal inclourà un arxiu de registre de totes les dades i metadades utilitzades, així com proporcionarà les API per als desenvolupadors.

Les àrees prioritàries per a l'alliberament de dades seran les següents: empreses, delictes i justícia, meteorologia, educació, energia i medi ambient,  finances i contractes  (contractes de lloguer, licitació, licitacions futures, pressupost local, el pressupost nacional (previst i gastat), topografia, codis postals, mapes nacionals, mapes locals, desenvolupament global, ajuda, seguretat alimentària, democràcia, resultats electorals, legislació, salaris (taules salarials), atenció hospitalària, dades del genoma, educació, estadística nacional, cens, infraestructura, riquesa, mobilitat social i benestar, habitatge, assegurança de salut, prestacions per desocupació, transport i infraestructura.