El temps de la A a la Z: Efecte llac

El temps de la A a la Z: Efecte llac

El temps de la A a la Z: Efecte llac

Alberto Alcántara Actualitzat
Gran nevada per "efecte Llac" a Buffalo, EUA (Font: APTN)

Gran nevada per "efecte Llac" a Buffalo, EUA (Font: APTN)

La definició d' "Efecte llac" s'aplica als episodis de precipitació que es donen al voltant de grans superfícies d'aigua, com ara els grans llacs que hi ha al nord dels Estats Units.

Quan una massa d'aire fred passa per damunt de les aigües relativament càlides del llac, es produeix un efecte d'escalfament de l'aire i un fenomen de convecció, amb formació de grans nuvolades que descarreguen forts ruixats a les ribes de sotavent.

Si aquestes irrupcions es donen amb condicions de temperatures suficientment baixes, la precipitació descarrega en forma de grans nevades, les "nevades per efecte llac". L'efecte es multiplica si hi ha accidents orogràfics costaners que accentuïn l'elevació de l'aire.  

 

 

Perquè es doni aquest fenomen és indispensable que hi hagi un fort contrast entre les temperatures de l'aire que llisca i la superfície  d' aigua. Es necessiten diferències d'uns 15 ºC entre les temperatures a 850 hPa (uns 1.500 metres d'altura) i la temperatura de l'aire de la superfície, que serà aproximadament la de la temperatura superficial de l'aigua.

Altres factors importants són, per exemple, la distància recorreguda per la massa d'aire per damunt de l'aigua, que ha de ser d'almenys uns 100 km per produir una precipitació considerable, o el cisallament direccional del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera: les nevades més grans es donen amb cisallaments per sota dels 30 graus. En condicions de fort vent, es produeix el "torb d'efecte llac".

Un cas típic de "nevades per efecte llac" és el de la zona dels Grans Llacs d'Amèrica del Nord, que compren la regió canadenca d' Ontario, i els Estats de Minnesota, Wisconsin i Michigan, als Estats Units. Allà destaca el Llac Superior, amb una superfície de més de 80.000 quilòmetres quadrats. És el llac d'aigua dolça amb la superfície més gran de tot el món.

Efectes similars es poden produir també amb altres grans superfícies d'aigua, com passa per exemple al Regne Unit amb el mar del Nord. En aquest cas es parla de l'"efecte oceà".