El sector TIC català resisteix la crisi i genera ocupació

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) manté a Catalunya les previsions de creixement, tot i la crisi econòmica, segons l'estudi que han elaborat Observatori per a la Societat de la Informació i la Universitat Oberta (UOC) i que avui s'ha presentat al congrés BDigital.
janquim / Barcelona

El sector TIC català resisteix la crisi i genera ocupació

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) manté a Catalunya les previsions de creixement, tot i la crisi econòmica, segons l'estudi que han elaborat Observatori per a la Societat de la Informació i la Universitat Oberta (UOC) i que avui s'ha presentat al congrés BDigital.
Actualitzat
El creixement sostingut del sector assegura que es generarà més ocupació, bé de forma directa o bé a partir de la subcontractació. Tot i aquest augment del nombre d'assalariats, l'aportació al PIB català continua al voltant del 3% sense grans variacions.

La fotografia que s'obté del sector gràcies a aquest estudi demostra que és un sector molt localitzat a l'entorn de Barcelona, format per una majoria d'empreses petites (tot i que les grans fan de tractor i generen feina a les altres), fruit d'una acció emprenedora (més de la meitat es van crear després de la crisi del 2001) i amb una gran dependència dels mercats interns.

Com s'assegura al document, "l'estructura dels mercats de l'empresa TIC catalana evidencia que el principal client de l'activitat empresarial TIC a Catalunya és el teixit empresarial. Les empreses TIC catalanes produeixen, fonamentalment, per al sector empresarial". La dada és clara: més de tres quartes parts dels clients del sector TIC català són empreses del mercat català i espanyol.

El volum d'exportació és mínim i a més el sector es retroalimenta, ja que moltes empreses TIC treballen per a altres empreses TIC.

Hi ha molta activitat de consultoria i serveis que complementa l'activitat central de les empreses, de manera que la majoria de les empreses treballen en diverses àrees TIC i no sols en una. Això provaria una força convergència, en el sentit que les empreses miren de treballar sobre més d'una línia. Però al mateix temps són empreses que tenen poca sinergia amb la resta del teixit econòmic i que no aconsegueixen traslladar la digitalització als entorns aliens.

Es detecta innovació no formal més sovint que no les empreses que tenen àrees d'R+D i la relació amb la universitat és molt baixa tot i que es tracta d'un sector tecnològic.

Ocupa homes joves

El sector dóna feina sobretot a homes (prop del 80%), de menys de 35 anys (prop del 50%). A les empreses petites sol haver-hi persones amb formació universitària (però quasi tota d'estudis tècnics) mentre que les grans, orientades al maquinari i programari, ocupen persones amb formació més baixa.

En termes totals, durant el 2009 el sector empresarial de les TIC de Catalunya va ocupar poc menys de 65.000 assalariats. Per subsectors, destaca l'activitat de serveis, amb més de 26.000 treballadors el 2010, seguida de prop per l'activitat de telecomunicacions (21.500 treballadors). El programari tancarà enguany ocupant gairebé 17.500 persones, mentre que el maquinari ja se situa a més distància, amb poc més de 5.000 treballadors.

Soprenentment, tot i tractar-se d'empreses del sector de les TIC, prop d'un 75% no s'ha llançat al comerç electrònic ni a usos sofisticats de les eines web i se sol limitar a un ús de relacions públiques o posició de marca. Només una cinquena part de les empreses del sector TIC català utilitza a fons les possibilitats de la xarxa internet.

Reptes de govern

Per això el professor Joan Torrent ha situat entre els reptes del sector una capacitat més gran per indicir en l'economia del país, una relació que hauria de créixer amb la universitat, una internacionalització més gran i la formalització de la innovació, a més de la transformació d'alguns models d'organització obsolets que encara persisteixen.

Per la seva banda, i en representació del govern, des de la Secretaria de Telecomunicacions, Josué Sellent ha assumit que els reptes que l'estudi assenyala per al sector són també "reptes del govern".