El canvi climàtic a Europa pot crear més desigualtats entre nord i sud

El canvi climàtic a Europa pot crear més desigualtats entre nord i sud

El canvi climàtic a Europa pot crear més desigualtats entre nord i sud

Actualitzat
Mapa de nombre de dies i nits càlides. Font: Agència Europea del Medi Ambient

Mapa de nombre de dies i nits càlides. Font: Agència Europea del Medi Ambient

L'augment de les temperatures mitjanes de tot Europa, la disminució de les pluges a l'Europa del sud i l'augment al nord continental, la disminució del gel àrtic, gel de Groenlàndia i dels glacials de muntanya queden palesos a l'informe de "Canvi climàtic, impactes i vulnerabilitat a Europa 2012" de l'Agència Europea del Medi Ambient.

Cal adaptar la societat a les noves circumstàncies climàtiques i a les que s'esperen de cara a les properes dècades, perquè les despeses ocasionades pel canvi climàtic aniran en augment. Calen més proves per determinar el paper que juga el canvi climàtic, però el que queda clar és que durant els darrers anys els costos dels episodis extrems, com inundacions, onades de calor i les sequeres, han anat augmentant a tot Europa.

S'estima que en el futur, els episodis meteorològics extrems siguin més intensos i freqüents, cosa que implicarà una obligada adaptació de les societats europees, en cas de no apartar-se les despeses cada cop seran majors.

El canvi climàtic a Europa agreujarà encara més les desigualtats entre els diferents països europeus. A la ja desigual situació econòmica dels estats, caldrà afegir la capacitat de cadascun dels països per fer front a l'adaptació als nou escenari climàtic. El pitjor serà que els països que més viuran el canvi climàtic seran, a la vegada, els mateixos que tindran menys recursos per adaptar-se i fer-hi front.