Creixen un 17% a Catalunya els impagaments de les compres a terminis

Una nova xifra afegeix arguments als qui parlen de desacceleració econòmica. Les compres a terminis segueixen els exemples de les hipoteques i cada cop tenen més nombre d'impagats. Els impagaments per compres a terminis de productes i serveis han crescut a Catalunya un 17% al març respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut d'Estadística (INE). Hi ha hagut 149.000 lletres per compres en comerços que no s'han pagat, això representa gairebé el 3,97% del total d'efectes comercials que han vençut el mes de març.

Creixen un 17% a Catalunya els impagaments de les compres a terminis

Una nova xifra afegeix arguments als qui parlen de desacceleració econòmica. Les compres a terminis segueixen els exemples de les hipoteques i cada cop tenen més nombre d'impagats. Els impagaments per compres a terminis de productes i serveis han crescut a Catalunya un 17% al març respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut d'Estadística (INE). Hi ha hagut 149.000 lletres per compres en comerços que no s'han pagat, això representa gairebé el 3,97% del total d'efectes comercials que han vençut el mes de març.
Actualitzat
La proporció està una mica per sota de la mitjana espanyola, amb un 4,10%, però la xifra total en euros és molt superior a la resta de comunitats. Segons les dades de l'INE, l'import total d'impagats és de 7.686.000, el doble que a Andalusia i per sobre de Madrid. La xifra mitjana d'impagats és de 1.954 euros, només superat per Astúries.