943 infants s'inscriuen a les escoles bressol municipals de Lleida pel curs escolar 2014-2015

Lleida (ACN).- 943 nens i nens de 0 a 3 anys rebran formació a les Escoles Bressol Municipal (EBM) de Lleida durant el pròxim curs escolar 2014-2015. La xifra és fruit de les noves preinscripcions, 573, més els infants que continuen a les escoles, que són 370. Les places vacants que ha ofert aquest curs l'Ajuntament de Lleida són 666. El nombre de preinscripcions que s'han assolit fins al moment suposa una cobertura del 86% de les places vacants que s'oferien, i d'un 91% de les places totals (1.036). El termini d'inscripció es manté obert per tal d'atendre possibles sol·licituds de famílies durant tot el pròxim curs escolar i així poder omplir les vacants que quedin un cop finalitzat el procés d'admissió.
943 infants s'inscriuen a les escoles bressol municipals de Lleida pel curs escolar 2014-2015

943 infants s'inscriuen a les escoles bressol municipals de Lleida pel curs escolar 2014-2015

Lleida (ACN).- 943 nens i nens de 0 a 3 anys rebran formació a les Escoles Bressol Municipal (EBM) de Lleida durant el pròxim curs escolar 2014-2015. La xifra és fruit de les noves preinscripcions, 573, més els infants que continuen a les escoles, que són 370. Les places vacants que ha ofert aquest curs l'Ajuntament de Lleida són 666. El nombre de preinscripcions que s'han assolit fins al moment suposa una cobertura del 86% de les places vacants que s'oferien, i d'un 91% de les places totals (1.036). El termini d'inscripció es manté obert per tal d'atendre possibles sol·licituds de famílies durant tot el pròxim curs escolar i així poder omplir les vacants que quedin un cop finalitzat el procés d'admissió.