929 persones van rebre un trasplantament de còrnia durant l'any passat a Catalunya

Des del 1962, quan van començar les campanyes demanant la donació d'ulls per al tractament de la ceguesa, 160.000 persones tenen el carnet de donant. Però en fan falta moltes més, perquè les llistes d'invidents que esperen un trasplantament encara són llargues. El lema "Dos ulls per a més d'una vida" és prou conegut. Però el banc d'ulls necessita més còrnies, i recorda que l'edat o els problemes de visió no són un impediment per ser donant.
929 persones van rebre un trasplantament de còrnia durant l'any passat a Catalunya
CATALUNYA ÉS ON ES FAN MÉS DONACIONS DEL MÓN

929 persones van rebre un trasplantament de còrnia durant l'any passat a Catalunya

Des del 1962, quan van començar les campanyes demanant la donació d'ulls per al tractament de la ceguesa, 160.000 persones tenen el carnet de donant. Però en fan falta moltes més, perquè les llistes d'invidents que esperen un trasplantament encara són llargues. El lema "Dos ulls per a més d'una vida" és prou conegut. Però el banc d'ulls necessita més còrnies, i recorda que l'edat o els problemes de visió no són un impediment per ser donant.
Actualitzat
Durant l'any passat, a Catalunya, 929 persones van rebre un trasplantament de còrnia que els va permetre recuperar la vista. L'operació és senzilla i no sol provocar rebuig, perquè la còrnia no té vasos sanguinis. Aquest tipus d'intervencions són possibles gràcies a la voluntat de moltes persones que es fan donants. En el moment de la mort, els familiars avisen el banc d'ulls, que no només analitza l'estat de les còrnies, sinó també que els donants no puguin transmetre cap malaltia infecciosa. Les còrnies es poden conservar en fred una setmana, i amb calor, un mes, però el més habitual és que en un parell de dies ja siguin trasplantades a una de les nombroses persones que estan en llista d'espera. Els avenços mèdics fan que ara ja es puguin aprofitar també altres parts de l'ull, com la retina. Per ser donant no es necessita cap característica especial. Aquesta setmana, fins dissabte, a la plaça de Catalunya de Barcelona hi ha una caseta informativa del banc d'ulls perquè tothom que ho vulgui es faci el carnet de donant. Catalunya és el lloc del món on més donacions per habitant hi ha, unes 800 cada any, és a dir, 1.600 còrnies. Però a Espanya hi ha uns 3.000 cecs cornials en espera, que es podrien curar amb la intervenció. Per això fan falta molts més donants que els que hi ha.