7 de cada 10 joves que passen per la justícia juvenil no reincideixen

Un estudi del govern sobre la reincidència juvenil conclou que la falta d'acompanyament i la situació socioeconòmica són els factors de risc més determinants

Paula Florit GomilaActualitzat

De cada 10 joves que van acabar alguna mesura de justícia juvenil el 2015, 7 no han comès cap altre delicte en els cinc anys posteriors. O una altra manera de dir-ho: la taxa de reincidència juvenil a Catalunya és del 32,7%, segons les dades d'un informe del Departament de Justícia presentat aquest dimecres.

Per fer-lo, s'han seguit els casos dels 3.634 joves d'entre 14 i 23 anys que el 2015 van acabar un internament, una prestació en benefici de la comunitat o qualsevol altra de les mesures que el sistema judicial juvenil els pot aplicar. D'aquests, s'ha observat que 1.189 han comès un nou delicte fins al 2020.
 

La falta d'acompanyament, el factor més determinant per a la reincidència

Més enllà d'aquesta xifra, una de les conclusions és que els joves que es troben més sols, que viuen sense un suport social o familiar i sense referents adults, o en una situació socioeconòmica desfavorable, amb dificultats per accedir a una feina, solen reincidir més. I aquest, segons l'estudi, és un factor més influent que altres com l'origen.

És a dir, si bé és cert que les dades indiquen que les persones joves d'origen estranger han reincidit més que les persones joves d'origen espanyol, això és així per la falta d'acompanyament i la complexitat de l'experiència que han viscut, que fa que siguin el col·lectiu més vulnerable.

"No trobem diferències entre els nacionals i els estrangers si hi ha un bon procés d'acompanyament migratori fins aquí", assegura Manel Capdevila, coautor de l'estudi.

centre internament joves façana
6 de cada 10 joves que han passat per un internament tornen a reincidir (CCMA)

L'internament, la mesura amb més reincidència

L'estudi també assenyala que la intensitat en el tractament que es decideix per a cada jove que ha comès un delicte influeix en la possibilitat de reincidir i que el contacte amb la comunitat redueix el risc.

Així, la taxa de reincidència és molt més alta quan la mesura és l'internament --la més restrictiva-- que quan s'opta per prestacions en benefici de la comunitat (PBC). En el primer cas, 6 de cada 10 tornen a reincidir, mentre que amb la mesura més laxa --que requereix una acceptació voluntària per complir-la--, la taxa cau al 17,7%.

Val a dir que la mesura d'internament a Catalunya es reserva als casos més greus i amb més risc de reiteració delictiva. Per aquest motiu, representen només el 13,7% del total de joves inclosos en l'estudi. 

Es poden observar les diferències en aquest gràfic:

 

 

Dins la descripció del perfil de joves reincidents, l'informe també ha detectat que, seguint el patró dels adults, els homes tenen una taxa més alta (36,2%) que les dones (18,8%). Pel que fa a l'edat, els que tenen entre 14 i 15 anys reincideixen més (39,4 %) que els que en tenen 16 i 17 (28,2%).

 

ARXIVAT A:
Menors
VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut