1.000 morts a l'any: el cost d'incomplir els límits de contaminació a Barcelona
Senyal de la ZBE a la Ronda de Dalt (EFE/Alejandro García)

1.000 morts a l'any: el cost d'incomplir els límits de contaminació a Barcelona

L'informe de qualitat de l'aire de l'Agència de Salut Pública de Barcelona recorda que des de fa més de dues dècades la ciutat supera els nivells de referència de contaminació de l'Organització Mundial de la Salut

Xavier DuranActualitzat

Fa més de dues dècades que Barcelona supera els nivells de referència de contaminació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Si es complissin, s'evitarien, anualment, unes mil defuncions, 525 nous casos d'asma infantil i 110 nous casos de càncer de pulmó.

Són càlculs de l'últim informe de qualitat de l'aire que elabora anualment l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Una de les conclusions no és gens nova i es repeteix des de fa temps: "La contaminació de l'aire és un greu problema de salut pública". I afegeix això:

"Una vegada més, les dades indiquen que l'impacte en salut de l'exposició puntual a nivells elevats de contaminació atmosfèrica és molt menor que l'impacte de l'exposició continuada als nivells habituals a la ciutat".

La contaminació afavoreix l'asma -una de les malalties cròniques més prevalents en infants-, el càncer de pulmó, l'aparició o l'agreujament de malalties cardiovasculars i respiratòries, de diabetis, retard en el creixement fetal o bé efectes cognitius en el cas dels infants.

Fins i tot s'ha vist que pot augmentar la mortalitat per Covid-19.

 

Per això l'informe destaca que es poden atribuir als nivells de contaminació al voltant del 7% de les morts naturals, el 33% dels nous casos d'asma infantil i l'11% dels nous casos de càncer de pulmó.
 

Efectes de la contaminació sobre la salut


Durant l'any 2019 es va continuar superant el nivell guia de l'OMS i el límit legal de la Unió Europea per a l'NO2 (40 µg/m3) a les estacions representatives de les zones de més trànsit de la ciutat -Eixample i Gràcia-Sant Gervasi- i el nivell guia de l'OMS per a les partícules PM10 (20 µg/m3) i PM2,5 (10 µg/m3) a totes les estacions de la ciutat. La tendència de les concentracions d'NO2 i de partícules (PM10 i PM2,5) a totes les estacions de la ciutat s'ha mantingut estable des de l'any 2013.

També destaca la superació a la ciutat dels nivells guia per l'OMS per a l'ozó (màxim 8-horari), benzè (mitjana anual) i benzo(a)pirè (mitjana anual).
 

Un 35% de la població, exposada a nivells elevats de diòxid de nitrogen

En general, el 35% de la població de la ciutat està exposada a nivells de NO2 per sobre del límit legal i el 100% de la ciutadania ho està a nivells de partícules petites (PM2,5) per sobre del valor guia de l'OMS.

Però l'informe destaca que dintre de la ciutat hi ha grans diferències.

El districte amb més contaminació de l'aire i amb més població exposada és el de l'Eixample, que acumula el 23% de la mortalitat atribuïble a la contaminació a la ciutat.

En el cas concret del NO2, molt lligat al trànsit i que tendeix a augmentar en barris on viuen persones amb nivell socioeconòmic més elevat, l'Eixample és el districte més afectat. El 94% dels seus veïns i veïnes estan exposats a nivells per sobre del límit legal.


Centres escolars

Per primera vegada s'ha calculat la mortalitat atribuïble a l'excés de contaminació per PM2.5 i per NOde forma conjunta. I s'hi ha afegit també l'estimació del seu impacte en la incidència del càncer de pulmó i de l'asma infantil.

Fins ara, l'ASPB estimava la mortalitat atribuïble a ambdós contaminants per separat. Ara ho ha fet de manera conjunta, tot i que no es poden sumar directament perquè hi ha un solapament del 30%.

També per primer cop, descriu l'exposició al NO2 dels centres escolars de segon cicle d'infantil i primària. S'ha analitzat l'exposició de 348 centres, públics i privats, i d'aproximadament 122.500 infants.

Segons els resultats, el 26% de les escoles de Barcelona estan exposades a nivells d'NO2 per sobre el límit legal. Aquesta exposició afecta aproximadament 30.000 infants.

Novament, hi ha grans desigualtats per districtes. La meitat d'aquests nens i nenes estan escolaritzats a l'Eixample i la resta es reparteixen pels altres districtes, excepte Nou Barris.

Aquest darrer és, juntament amb Horta-Guinardó, el que té els nivells més baixos. Però fins i tot dins d'un mateix districte s'observa variació entre centres.

 

La primera recomanació per reduir aquests nivells és la mateixa que per a la ciutat en general: reduir el trànsit. Però mentre això no es faci, hi ha diverses accions a emprendre.

Així, cal construir les escoles noves lluny de llocs amb molt de trànsit, situar les aules en el lloc més apartat dels focus de contaminació, ventilar bé els edificis, triar per anar a escola la ruta més allunyada dels carrers amb més trànsit i situar els carrers amb escoles com els prioritaris per pacificar el trànsit, entre altres mesures.
 

Mesures a prendre

Per al conjunt de la població recomana desplaçar-se de forma activa, caminant o en bicicleta, escollir una ruta amb poc volum de trànsit i evitar la proximitat dels tubs d'escapament. També recorda que els beneficis de l'activitat física sempre superen àmpliament els riscos de la contaminació.

També assenyala que la ventilació dels edificis s'ha de fer a les hores en què passin menys cotxes. I que les persones més vulnerables, com gent gran, embarassades, infants i persones amb malalties cròniques, han de reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, quan hi ha episodis de contaminació molt elevada.

Però l'informe insisteix en les mesures que s'han d'aplicar per reduir el trànsit. Demanen reduir els desplaçaments motoritzats, millorar el transport públic intra i interurbà, fomentar la mobilitat activa, restringir l'ús del vehicle privat motoritzat i promoure l'ús de vehicles menys contaminants.

Altres mesures són fomentar l'activitat de proximitat i el teletreball, pacificar carrers i millorar els carrils bici, instaurar peatges de congestió i restriccions de l'aparcament, la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i la promoció del vehicle elèctric.

Finalment, destaca la necessitat d'augmentar les zones verdes i la vegetació urbana, aplicar mesures especials al voltant dels centres educatius i de persones grans, i actuar sobre altres fonts d'emissió de partícules, com ara les obres.

ARXIVAT A:
MeteorologiaContaminacióSalutMobilitatMedi ambient
Anar al contingut