Productes Super3

USB - Llapis de memòria
Tots els teus arxius ben guardats! Llapis de memòria en forma de micròfon amb el logotip del Super3. Memòria: 8 Gb