Pirata i Capitano

El programa s'emet De dilluns a divendres, a les 08.35 i ales 17.15