Director i presentador
Xavier Graset

Realitzador
Lluís Armengol

Productor

Mia de Ribot

Cap d'edició
JM Bolló

Redactors
Miquel Moreno

Anselm Roig
 
Ajudant de realització
Juan Anton Sagols