Direcció:
Noel Rodríguez

Locució:

Noel Rodríguez
Francesc Rosés

Coordinació web:
Francesc Rosés

Joan Sánchez

Redacció:
Francesc Rosés
Xavier Guillen