Presentació: Agustí Alavés

Realització: Jordi Gayà

Edició: Jordi Fargas

Producció: Àngel Serralabós i Maria Colomer