El dia de demà

La família del 2050, en 12 frases

Com veuen els especialistes en antropologia, sociologia, demografia, robòtica i reproducció assistida, el futur de la família?
La família, el dia de demà

La família, el dia de demà

Aquestes són algunes de les frases més destacades que ha recollit la docusèrie El dia de demà:

Cristina Brullet, sociòloga: "A la família del futur disminuirà la importància de la parella i augmentarà la de les criatures."

Montse Solsona, demògrafa social: "En el futur, els vincles familiars i afectius aniran més enllà de les relacions de parentiu."

Xavier Roigé, antropòleg social: "El dia de demà, hi haurà molta més diversitat familiar, però la família continuarà sent una de les institucions bàsiques de la societat."

Montse Solsona, demògrafa social: "Les famílies del futur seran més llargues, perquè conviuran més parents de diferents generacions al mateix temps; més amples, per les relacions que es produeixen després d'una ruptura i que impliquen diferents persones en diferents grups familiars; i seran més plàstiques, canviaran més. Al llarg de la vida, passarem per diferents tipus de família."

Cristina Brullet, sociòloga: "Les relacions familiars cada vegada són més electives i no passen forçosament per la sang. La família s'està convertint en una xarxa de relacions de solidaritat."

Xavier Roigé, antropòleg social: "En el futur creixerà el nombre de famílies reconstituïdes o recompostes. L'escenari, en el propers anys, és s'incrementi l'índex del divorci o de separació de les parelles de fet."

Xavier Roigé, antropòleg social: "S'incrementarà el nombre de persones que no voldran tenir fills en el futur... Paral·lelament moltes dones i homes tindran fills sense necessitat de tenir una parella estable. Aquesta tendència creixerà, a mida que es multipliquin les possibilitats de reproducció assistida."

Miquel Àngel Checa, metge especialista en infertilitat i reproducció humana: "La fertilitat òptima arriba fins als 35 anys, A partir dels 35, comença a haver-hi un descens moderat i a partir dels 40, el descens és molt exagerat". 

Montse Solsona, demògrafa social: "La fecunditat a Catalunya pujarà una mica. És un dels països d'Europa on hi ha una diferència més gran entre el nombre de fills que es desitjaria tenir i el nombre de fills que es tenen. Confio que podrem resoldre el problema actual, perquè justament la fecunditat és més baixa allà on la compatibilitat entre treball i família és més difícil."

Xavier Roigé, antropòleg social: "L'edat en la que es podrà ser mares pot  arribar als 50 o 60 anys. Per què no? Pel 2050, es preveu que l'esperança de vida de les dones serà d'uns 95 anys i, fins i tot, amb els avenços mèdics pot arribar als 100. Per tant als 50 o 60 anys les dones estaran a la meitat de la vida."

Carme Torras, professora d'Investigació del CSIC-UPC: "Veig els robots com electrodomèstics intel·ligents que permeten fer tasques logístiques o d'intendència dins de la família". 

Cristina Brullet, sociòloga: "Hi ha narratives que diuen que les persones acabarem relacionant-nos amb robots com si fossin les nostres parelles, els nostres col·legues o les nostres amistats íntimes. Jo crec que això és un imaginari més fantàstic que real; hi haurà molts més robots per facilitar la vida de les persones però no per substituir-les."

VÍDEOS RELACIONATS