Direcció:
Mireia Vicentes i Lluís Riola

Producció:
Maria Colomer
Anna López
Àngel Serralabós