Xerpes, el poble de les muntanyes
Temps d'aventura 06/07/2006: Xerpes, el poble de les muntanyes

Xerpes, el poble de les muntanyes

Reportatge dels xerpes, especialistes en les muntanyes més altes del món.