Món 3XL

Estructura NO

La xarxa interna del Nou Ordre és el millor que hi ha. Només per això val la pena formar part del NO i de la seva estructura.