Festa lliurament premis Gaudí

Vídeo TN

Resum de la festa celebrada a TV3