Temps d'aventura 22/11/2007 - Escoltisme català: escola de llibertat

Escoltisme català: escola de llibertat

Cada estiu, 20.000 nois i noies passen uns dies en uns campaments a l'aire lliure, lluny dels pares i de totes les tecnologies que tenen a l'abast. Són... els escoltes! El programa us ha preparat un reportatge que té cent anys d'història, des que Robert Baden-Powell va fundar els Boy Scouts. A Catalunya fa més de 75 anys que ho va endegar Josep M. Batista Roca.