Temps d'aventura 06/10/2005 - 3 boards

3 boards

Presentació dels orígens de l'skateboard i de diferents modalitats sorgides a partir d'aquest esport: el freeboard, el mountain board i el dirtsurf.