S'ha trobat 1 resultat: "Latinos-el-vot-decisiu"

  • "Latinos", el vot decisiu
    Veure vídeo

    "Latinos", el vot decisiu

    El cognom més comú als Estats Units és Smith. Però entre els deu primers hi ha García i Rodríguez. I Martínez està lluitant amb Wilson per entrar a la llista dels deu més populars. Els hispans, o "latinos", són actualment la minoria més important dels Estats Units, davant dels afroamericans.