En aquesta foto hi son els membres de l'equip del 30 Minuts

Equip 30 Minuts

Direcció
Eduard Sanjuán

Realització
Lluís Montserrat

Producció
Carles Fernández

Redacció
Esther Llauradó
Roser Oliver
Jordi Regàs
Santiago Torres
Ramon Vallès

Equip de realització
Víctor Díaz
Joan Albert Lluch
Sara Segarra

Equip de producció
Jessica Montaner
Sandra Rierola

Imatge
Moisès Casanovas
Carles de la Encarnación
Enric Miró
Txus Navarro
Carles Señalada

Equip Disseny
Ramon Millà
Xavier Sindreu
Santi Traïd