Llei de la CCMAEspai per augmentar i disminuir la mida dels textostamany de lletra petittamany de lletra mitjàtamany de lletra granBotó per imprimir
 
El 29 de setembre del 1982, el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el projecte de llei de creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat. El text definitiu, després de passar el tràmit d’una ponència parlamentària marcada pel consens, va ser aprovat pel ple del Parlament el 18 de maig del 1983 i la llei es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el 14 de juny. Amb el nom de Llei 10/1983 del 30 de maig de creació de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, va ser una de les primeres lleis aprovades per unanimitat per la cambra catalana.

La primera llei de la Corporació va ser vigent fins al 18 d’octubre del 2007, data en què es va publicar al DOGC la la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Durant més de vint-i-tres anys, la llei de creació va complir els seu objectiu principal, contribuir de forma decisiva a la normalització lingüística i cultural de la ràdio i la televisió de Catalunya, així com tenir un paper cabdal en l’impuls i el desenvolupament de la indústria audiovisual catalana.

Amb l’aplicació de la Llei 11/2007, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió va passar a dir-se Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a conseqüència de l’ampliació de les seves funcions d’acord amb els canvis tecnològics produïts i també en previsió dels que es pugin esdevenir en el futur. Segons s’estableix al preàmbul, el nou context audiovisual reclama una definició de la funció i les obligacions del servei públic. Aquesta funció ha d’incloure mesures adients per pal•liar la fractura digital en el trànsit cap a la societat de la informació i garantir l’accés universal a les diverses modalitats de difusió del coneixement, de la informació i de les expressions culturals.

El 15 de febrer del 2012 el ple del Parlament va aprovar la llei de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, que introdueix canvis en la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Amb el nou text es racionalitzen i es redistribueixen les funcions dels òrgans rectors de l’ens per afavorir una gestió i una estratègia empresarials més àgils i eficients, amb el consegüent estalvi de costos que això comporta. La Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, es va publicar al DOGC el 27 de febrer.
Botó per imprimir