Presentació de projectes audiovisuals en règim de Producció Associada

El procediment per a presentació de projectes en règim de producció associada es defineix de forma detallada a la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA".

La Norma té l'objectiu de dotar de màxima transparència a tot el procés de presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes, a més de garantir públicament que s'ajusta als principis de publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Descarrega la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA". Aprovada en l'acord de Consell de Govern 31/2016, de modificació de l'acord 14/2016

Descarrega el formulari de registre

Descarrega el model de pressupost desglossat (assegureu-vos que deseu aquest arxiu com a "plantilla habilitada per a macros de l'Excel", amb l'extensió .xltm, abans d'obrir-lo). Feu servir la versió actualitzada el 21/02/2018. No s'acceptaran pressupostos amb versions antigues.

Necessitats de continguts audiovisuals per a la temporada 2017-2018

Descripció de les necessitats de continguts per al Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio: iCat fm (19 de juny 2017)

Necessitats de continguts audiovisuals per a l'any 2018

Descripció de les necessitats de continguts per a Televisió de Catalunya (19 de juny de 2017):
Ficció seriada i ficció de situació
Entreteniment de plató, de format, de paraula a plató o serialitzable
Docusèries

Per qualsevol dubte o aclariment sobre la norma, podeu adreçar-vos per correu electrònic a: