Presentació de projectes audiovisuals en règim de Producció Associada

El procediment per a presentació de projectes en règim de producció associada es defineix de forma detallada a la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA".

La Norma té l'objectiu de dotar de màxima transparència a tot el procés de presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes, a més de garantir públicament que s'ajusta als principis de publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Descarrega la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA". Aprovada en l'acord de Consell de Govern 31/2016, de modificació de l'acord 14/2016

Descarrega el formulari de registre

Descarrega el model de pressupost desglossat

Necessitats de continguts audiovisuals per a la temporada 2016/2017

Descripció de les necessitats de continguts per a Televisió de Catalunya: un programa especial d'entreteniment per a la nit de cap d'any (2016-2017)

Descripció de les necessitats de continguts per a Televisió de Catalunya (7 de juny del 2016)

Descripció de les necessitats de continguts per a Televisió de Catalunya: Programes d'entreteniment serialitzable diari de petit format, familiar, per a tots els públics: concursos (20 de juliol del 2016)

Descripció de les necessitats de continguts per al grup d'emissores de Catalunya Ràdio i per als Mitjans Digitals de la CCMA (7 de juny del 2016)

Per qualsevol dubte o aclariment sobre la norma, podeu adreçar-vos per correu electrònic a: