TVC no haurà de fer front a cap pagament pel conflicte del F. C. Barcelona amb AVS

Televisió de Catalunya (TVC) no haurà de fer front a cap pagament pel deute reclamat a Audiovisual Sport (AVS) pel F. C. Barcelona per la liquidació de la temporada 2007-2008. TVC era el garant solidari d'aquest deute. Aquest compromís de TVC queda eximit després que AVS diposités els 29 milions d'euros que estaven en litigi, segons ha comunicat AVS a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Preservar la correcta administració dels fons públics ha estat la màxima prioritat de la CCMA i de TVC, que han mostrat en tot moment la seva confiança en la justícia i en el fet que AVS es faria càrrec del deute. El contenciós amb el F. C. Barcelona partia d'una demanda presentada pel club, primer contra AVS i posteriorment contra TVC, per l'impagament d'una part dels drets televisius de la temporada de Lliga 2007-2008. AVS era el deutor d'aquest pagament, mentre que TVC n'era el garant solidari.