Televisió de Catalunya impulsa el format 16 x 9

Televisió de Catalunya ha decidit impulsar, de manera progressiva a partir d'aquest any 2008, la producció i emissió en format 16x9 com un pas més en la millora de la qualitat de la imatge que subministra als teleespectadors.
Aquesta decisió obeeix  a les possibilitats estètiques i expressives que proporciona aquest format, i a la tendència detectada en el mercat,  per aquest motiu, en què s'observa que el parc de televisors es decanta de manera massiva pel 16:9 (per aquest format ), i està en consonància amb l'esforç que TVC porta a terme en el desplegament de la televisió digital terrestre (TDT), així com amb l'aposta per l'alta definició (HDTV), materialitzada l'abril de 2007 amb el llançament d'emissions en proves. El 16x9 és, precisament, per les qualitats esmentades, el format per excel·lència de l'alta definició. Televisió de Catalunya ha emès ja diversos programes en 16x9, entre els quals les últimes transmissions de les curses de Fórmula 1, diversos  programes musicals  i alguns llargmetratges. A partir d'ara, de mica en mica, i en la mesura de les possibilitats tècniques disponibles, els programes de producció pròpia aniran incorporant el 16x9 com a format habitual, mentre que els de producció aliena s'adquiriran a ser possible, ja d'origen, en aquest format.