Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio es consoliden com a mitjans preferits per l'audiència del país

Segons l'Estudi d'opinió pública sobre els mitjans audiovisuals que ha presentat avui el CAC, els mitjans de la CCRTV continuen sent els preferits per l'audiència de Catalunya
El rànquing dels canals de televisió mirats amb més freqüència es manté estable i no varia: Televisió de Catalunya es consolida com el canal que es mira amb més freqüència (60,9 %), tot i que en percentatges menors als d'anys anteriors. Tele 5 segueix en la segona posició (35,9 %) i Antena 3 TV conserva la tercera (29,2 %). Pel que fa a la preferència de canals de televisió, les tres primeres posicions del rànquing es mantenen sense variacions respecte al 2005: TV3 (40,2%), Tele 5 (10,6%) i Antena 3 TV (6,8%). A la pregunta "Em podria dir el nom de tres programes de televisió que recordi en aquest moment?", els Telenotícies són els programes que més es recorden espontàniament (15,7%), seguit d'Els matins (9,8%) i de la sèrie House (8,3%). TV3 també ocupa el primer lloc en el rànquing dels canals de televisió políticament més imparcials (16,1%) i amb la millor programació familiar (28%), seguida per TVE-1 (13,3%) i Tele 5 (6,1%). La televisió pública catalana obté les millors valoracions per part dels individus enquestats respecte a la qualitat de les informacions: el 37,6% de les persones sondejades la col·loquen en la primera posició, seguida, a distància, per TVE-1 (13,9%) i Antena 3 TV (12,4%). L'estudi destaca que els canals de televisió més educatius són el K3/33 (24,6%), La 2 (18,9%) i TV3 (17%). En l'ordre de preferència a l'hora de buscar entreteniment, l'estudi es manté igual que l'any passat : TV3 en primer lloc (20,3%), Tele 5 en el segon (19,2%) i Antena 3 TV en el tercer (10,2%). TV3 es manté com el canal amb la millor programació d'esports (16,1%) i, mantenint el lideratge d'anys anteriors, també com el que fa la millor programació en conjunt (33,9%), seguida d'Antena 3 TV (8,5%) i Tele 5 (8,3%). Finalment, segons conclou l'estudi, els enquestats amb fills menors d'edat consideren que el canal que ofereix la millor programació infantil continua sent el K3/33 (39,4%), seguit de TV3 (19,3%), que millora els resultats respecte a l'any passat. Catalunya Ràdio és l'emissora preferida, la que s'escolta més, la més imparcial, la que informa més bé, i la que té la millor programació Catalunya Ràdio és l'emissora preferida del país, donat que un 16% dels oients de ràdio a Catalunya, tant homes com dones, prefereixen Catalunya Ràdio abans que qualsevol altra emissora (6 punts i mig per davant de la segona). L'informe del CAC diu també que Catalunya Ràdio és l'emissora que s'escolta amb més freqüència, la més imparcial, la que informa més bé i, en definitiva, la que té millor programació en conjunt. En imparcialitat, Catalunya Ràdio és la més valorada amb un 10,1%. Aquesta xifra manté la dada rècord obtinguda l'any anterior i augmenta la diferència amb la segona emissora fins a gairebé 6 punts. Pel que fa a l'emissora que s'escolta amb més freqüència, l'informe del CAC assenyala que Catalunya Ràdio és líder amb un 26,7% d'oients de ràdio (3 dècimes més que l'any anterior) amb una diferència de 10 punts respecte de la segona emissora. En aquest apartat, cal destacar també que Catalunya Informació, l'emissora de notícies del Grup Catalunya Ràdio, se situa en cinquena posició, només darrere d'emissores com la SER, RAC1 o Cadena 40. Segons l'informe del CAC, els oients de ràdio escullen també Catalunya Ràdio perquè és la que informa més bé. Així ho diuen el 18,9% dels oients, molt per sobre de la segona emissora, que se situa en el 13,8%. En aquest apartat, cal destacar la tercera posició de Catalunya Informació, que en l'informe d'aquest any puja fins al 8,7%. Amb totes aquestes dades, Catalunya Ràdio és també l'emissora més valorada i la que té la millor programació en conjunt amb un 15,5% (5 punts per sobre de la segona emissora). L'estudi l'ha realitzat l'Institut Opina per encàrrec del Consell de l'Audiovisual de Catalunya entre l'11 i el 14 de desembre del 2006 amb una mostra telefònica de 1.600 entrevistes amb un marge d'error del +- 2,45%.