Nota del Consell d'Administració de la CCRTV

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) ha informat novament el Consell, de les gestions fetes en aquestes darreres setmanes en relació al conflicte entre Sogecable i Mediapro, referent als drets esportius.
El Consell ha decidit: 1.Instar el director general a emprendre, amb caràcter immediat, totes les accions judicials que calgui, incloent la petició de mesures cautelars, per recuperar els drets que Televisió de Catalunya té a Audiovisual Sport i, específicament, perquè sigui nomenat un director general a proposta de TVC. 2.Instar el director general de la CCRTV perquè emprengui totes les accions jurídiques, civils o penals que corresponguin contra la persona o persones que van usurpar els drets de TVC i, sense poders per fer-ho, van impedir la transmissió en obert del partit R.Madrid ¿ Betis. 3.Reiterar que la línia d'actuació ha de continuar sent presidida per aquests quatre principis: ·Aconseguir que ningú limiti la capacitat de la Corporació per complir les seves obligacions de servei públic en l'emissió d'esdeveniments esportius. ·Defensar per tots els mitjans legítims, que siguin respectats els drets de la Corporació provinents de contractes que té signats amb altres entitats o empreses. ·Mantenir una posició d'intermediació i conciliació entre els protagonistes de l'enfrontament, cercant l'estabilitat de l'explotació dels drets en benefici dels consumidors. ·Utilitzar tots els mitjans de força necessaris, sempre dins la més estricta legalitat, procurant no incórrer en l'incompliment dels contractes signats, malgrat que les altres parts ho facin. 4.Donar ple suport al director general i a les altres persones involucrades, per tal que continuï en aquesta línia de defensa dels nostres drets, exigint a Mediapro i a Sogecable el compliment de l'acord de 24 de juliol de 2006, adaptant-lo a les circumstàncies sobrevingudes, i oposant-se a les actuacions que es facin des de Audiovisual Sport, que menystinguin la nostra condició de socis i vulnerin els nostres drets dins l'empresa.