La CCRTV, l'ICIC i l'ICF signen un conveni per coproduir llargmetratges cinematogràfics

Avui dimarts, dia 16 de maig, s'ha signat a la seu de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) un conveni de col.laboració entre Televisió de Catalunya, l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i l'Institut Català de Finances (ICF), a través de la societat ICF Holding. El conveni signat per Joan Majó, director general de la CCRTV, Xavier Marcé, director de l'ICIC i Josep Mª Ayala, director de l'ICF, preveu la constitució d'un fons coparticipat pels tres ens públics que té com a finalitat la coproducció de llargmetratges cinematogràfics.
Aquesta iniciativa vol contribuir al desenvolupament i creixement empresarial de les productores catalanes mitjançant la inversió a risc en els projectes cinematogràfics que tinguin una clara vocació comercial destinada al mercat nacional i internacional. Els projectes que participin d'aquest fons hauran de ser ambiciosos en el seu pressupost amb un cost mínim de 2,5 milions d'euros així com en la seva rendibilitat esperada. S'estableix una dotació global del fons de 6 milions d'euros i cada entitat hi aportarà dos milions d'euros. La inversió màxima del fons per projecte serà de 600.000 euros i es calcularà en base al pla de finançament, de recuperació del projecte i al risc assumit pel productor. Les aportacions del fons es faran a projectes cinematogràfics d'empreses productores independents catalanes que tinguin experiència i que presentin una activitat de producció continuada a Catalunya. La societat que es constituirà per gestionar aquest fons participarà com a coproductora dels projectes. D'altra banda, la recuperació de la inversió provindrà dels ingressos derivats de l'explotació de l'obra audiovisual.