La CCMA publica el programari per visualitzar els subtítols en la seva aplicació per HbbTV

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en el seu compromís en la universalització de l'accessibilitat, ha alliberat el codi utilitzat per a la visualització dels subtítols al servei TV3alacarta per HbbTV, dins del projecte europeu Hbb4All.

El programari que ara s'ha compartit públicament permet sobreimpressionar subtítols en el format estàndard EBU-TT-D sobre el vídeo, amb independència del reproductor  utilitzat i de la versió de l'estàndard HbbTV del televisor. El  codi obert del programari ve acompanyat d'un exemple d'ús i es pot trobar a la plataforma GitHub, especialitzada en codi obert sota llicències sense restriccions per a la reutilització. A més, també s'ha publicat informació detallada del funcionament del servei de subtitulació de la CCMA en un portal específic per a desenvolupadors d'HbbTV, l'HbbTV-developer. D'aquesta manera, el codi s'obre als professionals que vulguin desenvolupar temes de subtitulació i que facin servir els mateixos estàndards tècnics.

HbbTV és l'estàndard europeu d'interactivitat per a televisors intel·ligents impulsat inicialment per radiodifusors europeus, amb el suport de la UER. Aquest estàndard va néixer amb l'objectiu de dotar els televisors d'un sistema d'interactivitat basat en la lliure competència entre els radiodifusors i de fàcil accés mitjançant el botó vermell del comandament a distància.

El projecte europeu Hbb4All està centrat en l'accessibilitat dels col·lectius amb necessitats especials i té com a objectiu aprofitar les possibilitats de les noves tecnologies per donar resposta a les seves demandes.

La CCMA sempre ha estat a l'avantguarda en la implantació de millores en els serveis d'accessibilitat en totes les plataformes on publica els seus continguts. En el darrer curs, en el marc del projecte europeu de recerca Hbb4All, s'ha posat en explotació la subtitulació personalitzada, l'audiodescripció i la versió original en el servei TV3alacarta per a televisors "SmartTV" compatibles amb l'estàndard HbbTV. Aquest és un pas més en el compromís de la CCMA en la universalització de l'accés als continguts, per tal d'empènyer en la generalització dels serveis d'accessibilitat entre tots els actors que participen en el mercat televisiu mundial a través d'HbbTV.

El projecte Hbb4All està cofinançat per la Comunitat Europea mitjançant el programa CIP ICT PSP i impulsat per un consorci de dotze socis europeus, entre els quals hi ha la CCMA. També hi ha institucions acadèmiques (UAB i UPM), altres radiodifusors (RBB, RTB i Swiss TXT), instituts de recerca (IRT i Vicomtech) i empreses expertes en accessibilitat al mitjans (VSonix, Screen Subtitling Systems, People's Playground i Holken Consultors & Partners).

ccma.cat