La CCMA aprova la liquidació del pressupost del 2014 assolint l'estabilitat pressupostària

L'estabilitat s'aconsegueix per primera vegada des del 2010 i després d'un esforç de contenció i optimització de recursos inèdit a la història de la CCMA.Els ajustos dels últims anys formen part d'un canvi empresarial basat en la simplificació organitzativa, la visió integral de creació i distribució de continguts i l'eficàcia en la gestió. En la situació actual, el president de la CCMA creu convenient iniciar les negociacions per definir un nou conveni laboral.

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aprovat avui la liquidació de pressupost provisional corresponent a l'exercici 2014 de l'ens, constatant, per primera vegada des del 2010, que la Corporació ha finalitzat el darrer exercici amb estabilitat pressupostària. El 2014 ha finalitzat amb un dèficit de 0,3 milions euros, davant dels 11,2 milions amb què va finalitzar el 2013.

El Consell de Govern ha valorat l'estabilització com a punt especialment rellevant de l'exercici, resultat d'un esforç de contenció de la despesa i d'optimització de recursos de la Corporació d'una dimensió inèdita en la seva història. El programa d'ajustaments que s'ha portat a terme des del 2011 ha permès fer front a una realitat marcada per la crisi econòmica, la reducció de les aportacions públiques, els moviments empresarials del sector, l'acceleració de la caiguda dels ingressos publicitaris i la fragmentació de les audiències.

Es tracta d'un esforç obligat per la situació pressupostària crítica que ha viscut la CCMA aquests anys, que ha passat de disposar de 450 milions d'euros al pressupost del 2010, a 297 milions el 2014, cosa que ha comportat una reducció del 34% dels recursos i que ha afectat essencialment les despeses de personal, les despeses de continguts audiovisuals i les inversions.

A la reunió de la direcció de la Corporació amb els representants dels treballadors mantinguda aquesta tarda per informar-los d'aquesta nova realitat, Brauli Duart ha indicat que, "amb aquests resultats, es constata que els esforços que s'han fet des del 2011 han reeixit" i, en nom del Consell de Govern, ha agraït als professionals de la Corporació "l'esforç que entre tots s'ha fet per garantir el futur dels mitjans públics de Catalunya". A la mateixa reunió, Duart ha remarcat que "per assegurar la viabilitat i assolir l'eficiència dels mitjans, no n'hi ha prou d'aplicar criteris d'austeritat i reducció pressupostària: cal continuar plantejant els canvis necessaris al model actual, encara amb algunes inèrcies organitzatives pròpies de les primeres etapes de la Corporació, per aconseguir la millora de la productivitat i l'optimització de la despesa. I això sense renunciar a continuar sent un referent d'innovació i capdavanters en l'àmbit audiovisual".

Aquest procés de transformació de la CCMA, que s'està impulsant des del 2011, es basa en la implementació d'un nou projecte empresarial basat en un canvi de concepció cap a la simplificació organitzativa, la potenciació de la visió integral de creació i distribució de continguts i l'eficàcia en la gestió. Duart ha remarcat que caldrà continuar implementant aquests canvis amb la màxima excel·lència per adaptar-se adequadament a la nova realitat del sector. No fer-ho podria comportar que els mitjans audiovisuals públics "deixessin d'interessar a l'audiència, cosa que faria insostenible el  seu cost social i econòmic, com en tenim clars i recents exemples més enllà del nostre territori".

El president també ha informat als comitès d'empresa que dintre d'aquest procés de transformació empresarial caldrà disposar d'un nou marc laboral, a partir de la negociació col·lectiva, que afavoreixi la flexibilització i la polivalència, d'acord amb les innovacions tecnològiques introduïdes en els processos de treball i el nou model empresarial de l'organització i que, amb aquest objectiu i una vegada s'han resolt positivament les incerteses pressupostàries més importants que planaven sobre la CCMA, cal iniciar les negociacions que hauran de definir un nou conveni laboral en el qual, fruit del consens, s'incorporin les premisses més adients per al futur de la Corporació.

La direcció de la CCMA ha expressat el seu compromís de continuar impulsant el procés de transformació de la CCMA per consolidar i reforçar l'alt nivell de qualitat que ofereix i l'excel·lència del servei públic de comunicació que presten els seus mitjans, com a mitjans nacionals de Catalunya.