Joan Majó crea un grup d'assessors per facilitar la negociació del Contracte-Programa amb el Govern

De forma paral·lela i coherent amb la decisió del Govern de la Generalitat de crear un grup d'experts per assessorar el Govern en el procés d'elaboració del Contracte-Programa de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, director general de la Corporació, ha decidit constituir un grup d'assessorament de la Direcció General format per persones expertes de les diferents àrees de la Corporació.
Aquest grup està constituït pels senyors Francesc Escribano, Enric Homs, Jordi Menéndez i Miquel Reniu i per les senyores Montserrat Minobis i Teresa Farré. Amb aquesta decisió, es busca facilitar el procés de preparació, negociació i seguiment del nou Contracte-Programa, i poder combinar el màxim d'aportacions fruit de l'experiència professional externa i interna de persones coneixedores de la problemàtica del sector.