El president de la CCMA reitera al Parlament la voluntat d'arribar a un acord i obrir un nou marc d'estabilitat

L'acord hauria de permetre tancar el període d'ajustos iniciat el 2010 i obrir un període d'estabilitat per als pròxims anys
El president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, ha reiterat avui al Parlament la seva confiança per d'arribar a un acord amb els representants dels treballadors que permeti tancar el període d'ajustos iniciat el 2010 i garantir l'estabilitat pressupostària i la viabilitat de la CCMA i els seus mitjans. Duart ha explicat que la direcció va presentar a la primera reunió de la comissió negociadora amb els treballadors, el passat 21 de febrer, una proposta amb les mesures aplicables sobre el capítol 1 per tal d'assolir l'estalvi necessari per a la viabilitat i el futur de la Corporació i els seus mitjans. Aquestes mesures suposarien la darrera fase del conjunt d'iniciatives de contenció pressupostària que s'estan impulsant a la CCMA des del 2010. El president ha recordat que "els darrers anys s'ha fet un esforç com no s'havia fet mai. Hem hagut d'ajustar el 36% del nostre pressupost. L'any passat vam reduir en 45 milions les partides de continguts i inversions, un esforç que es manté per al 2014". "Pot ser que, malgrat tot l'esforç, no sigui possible arribar a un acord, però cal intentar-ho. Farem tot el que estigui a la nostra mà. L'objectiu és que la casa continuï sent el referent, que mantingui la potència que ha tingut en aquests 30 anys", ha dit Brauli Duart. També ha recordat que en tot el procés negociador es mantenen les condicions laborals establertes en els convenis anteriors. Dijous 6 de març acaba el termini de 15 dies que van acordar empresa i treballadors per arribar a una entesa en matèria d'ajustos salarials. Si hi ha acord, la negociació s'allargarà 15 dies més per tractar altres aspectes. L'objectiu de la negociació, ha dit el president, és arribar a un acord plurianual, en els terminis del contracte programa que s'està tramitant i recull una aportació estable de 225 milions d'euros l'any per a la CCMA, del 2014 al 2017. L'acord plurianual també permetria incorporar l'estalvi creixent generat pels Processos d'Acomiadament Col·lectiu (PAC) i que suposen un estalvi, respecte el 2014, de 4 milions els anys 2015 i 2016, i de 9 milions l'any 2017. D'aquesta manera es reduiria, any a any, l'impacte de la reducció salarial. El president de la CCMA ha explicat que la proposta de la direcció preveu l'anàlisi de mesures alternatives per tal de reduir l'esforç sobre sou base i antiguitat. D'aquesta manera, i amb l'estalvi que podrien suposar les mesures alternatives, la direcció proposa aplicar una reducció de sou del 7,25% per als treballadors de Televisió de Catalunya i d'un percentatge variable a Catalunya Ràdio, en funció del procés d'equiparació que es proposa entre tots dos mitjans. La reducció seria més elevada per al Consell de Govern i el Comitè de Direcció de la CCMA. En aquests casos, s'incrementaria en un 20% el percentatge màxim de reducció que s'acabi aplicant. Duart també ha recordat que l'aportació extraordinària del Govern de la Generalitat de 7,5 milions per al 2014 s'aplicarà íntegrament al capítol 1, amb l'objectiu de rebaixar la necessitat d'estalvi en aquesta partida: dels 15 milions inicials ha passat a 7,5. Pel que fa al dèficit d'11 milions generat en l'exercici 2013, la direcció preveu compensar-lo a través d'incrementar els ingressos i amb altres mesures de contenció en inversions i resta de despeses, sense afectar més el capítol 1. Brauli Duart ha remarcat que la proposta de la direcció garanteix, per als pròxims 4 anys, que en cap cas es plantejaria un esforç superior als 7,5 milions al capítol 1.