El preacord per als procediments d'acomiadament col·lectiu ha estat ratificat a TV3 i refusat a Catalunya Ràdio

El preacord signat entre els representants dels treballadors i l'empresa, dins del període de consultes dels procediments d'acomiadament col·lectiu, ha estat ratificat avui pels treballadors de Televisió de Catalunya i refusat pels de Catalunya Ràdio.
En aquest text es fixaven, de mutu acord, el nombre de treballadors afectats i els criteris d'afectació (que quedaven reduïts als voluntaris i als majors de 61 anys) i també s'incorporaven tot un seguit de mesures d'acompanyament social (permisos retribuïts, disminució del nombre de treballadors afectats per edat per la incorporació de nous voluntaris, complement de la prestació contributiva de l'atur i cotització al conveni especial de la seguretat social, entre d'altres). El preacord recollia, a més, el compromís de no fer més procediments d'acomiadament col·lectiu fins al juliol del 2015. Aquest preacord s'aplicarà a Televisió de Catalunya, on afectarà 205 treballadors en un període de quatre anys. Segons les causes d'afectació acordades, el 2013 s'extingiran els contractes dels treballadors que es presentin voluntaris i d'aquells que facin 61 anys o més. Els anys següents s'aniran extingint els contractes de les persones que facin 61 anys. Pel que fa a Catalunya Ràdio, la decisió dels treballadors comporta que el període de consultes acabi sense acord i que s'apliqui el pla d'acomiadament col·lectiu presentat inicialment, que afecta 58 treballadors.