El Consell de Govern valora la moció del Parlament sobre el nomenament del nou director de TV3

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha valorat, en la sessió d'avui, la moció 110/XI, del Parlament de Catalunya, sobre el nomenament del nou director de TV3.

El Consell ha analitzat el procediment emprat en l'elecció del nou director de TV3, de qui la vicepresidenta ha informat que havia posat el càrrec a disposició del Consell de Govern, i ha considerat que l'actuació del màxim òrgan de govern de la Corporació ha estat sempre ajustada al procediment que estableix la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, per escollir un director. Un procediment que el Consell ha remarcat que està vigent des del 2007 i que s'ha emprat, sense cap qüestionament, en l'elecció dels darrers vuit directors de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio per part del Consell de Govern.

Finalment, el Consell de Govern ha acordat sol·licitar una reunió als presidents dels grups parlamentaris per conjugar el criteri expressat pel Parlament de Catalunya amb el compliment del que estableix el procediment legal vigent per al nomenament del personal directiu de la Corporació.

ccma.cat