El Consell de Govern de la CCMA acorda un conjunt de mesures per garantir la viabilitat del servei públic de comunicació audiovisual

Inicia els processos per redimensionar les plantilles i les estructures directives de la CCMA, Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio Impulsa un nou model de gestió de la publicitat amb l'objectiu d'incrementar els ingressos
El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha acordat aquest matí un conjunt de mesures per garantir la viabilitat del servei públic de comunicació audiovisual. Les mesures s'han aprovat un cop analitzada la situació pressupostària de l'ens. L'estat actual dels comptes mostra que s'han assolit els objectius d'estalvi previstos pel que fa a despeses corrents i inversions, unes partides que des del 2010 acumulen una reducció de prop del 50%. El Consell va acordar no afectar més aquest àmbit d'inversions, que principalment està relacionat amb continguts audiovisuals, ja que això posaria en risc el model actual de servei públic. Per tant, es descarten més ajustos en aquestes partides. En el capítol de personal, en canvi, no s'estan assolint les previsions de reducció de la despesa, que s'havien fixat en 27 milions d'euros d'estalvi per al 2013. Amb la voluntat d'aconseguir un acord amb els representants dels treballadors que fes possible reduir els costos de personal i, per tant, aconseguir els estalvis previstos aquest any, el Consell de Govern va proposar un procés d'equiparació salarial. La proposta suposaria equiparar els salaris dels professionals de la CCMA i les seves empreses filials amb els de la resta de treballadors del sector públic de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, les negociacions, iniciades a principis d'any, no han permès avançar en acords que permetin complir les previsions de reducció de la despesa de personal. L'incompliment d'aquestes previsions comportaria la inestabilitat pressupostària aquest any i una hipoteca pressupostària futura per a la Corporació i les seves empreses, atesa l'obligació legal de cobrir anualment el dèficit que es pugui generar en l'exercici anterior. Un cop analitzada la situació i amb l'objectiu de garantir la viabilitat del servei públic de comunicació audiovisual, el Consell de Govern ha acordat adoptar les mesures següents: - Iniciar un Expedient de Regulació d'Ocupació d'un màxim de 312 treballadors i proposar als representants dels treballadors una rebaixa salarial del 7,5%. Amb aquesta proposta combinada de redimensionament i reducció salarial, el Consell de Govern prioritza les vies que fan possible preservar el nombre més gran de llocs de treball i alhora assegurar l'estabilitat pressupostària de la Corporació, atesa la conjuntura econòmica i del mercat laboral. - Iniciar el procediment per reduir les estructures directives actuals de la CCMA, de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, amb l'objectiu d'optimitzar recursos i eliminar possibles redundàncies. Un nou model de gestió de la publicitat a Televisió de Catalunya La publicitat a Televisió de Catalunya s'ha vist afectada per la fragmentació de l'audiència i la concentració del mercat publicitari en els dos principals operadors privats estatals, unes tendències derivades de les innovacions tecnològiques i la reducció d'ingressos per la crisi econòmica que han marcat el mercat publicitari televisiu espanyol. Com a conseqüència d'això, les cadenes de televisió públiques que mantenen la publicitat estan perdent quota de mercat publicitari. En el cas dels mitjans de la CCMA, els ingressos publicitaris s'han reduït des dels 153 milions d'euros del 2006 al 67 milions amb què s'ha tancat el 2012. Televisió de Catalunya va ingressar 60 milions per publicitat el 2012 i el 2013 preveu ingressar-ne 54,8. En el primer quadrimestre de l'any, la reducció respecte als ingressos del mateix període del 2012 ha estat del 22%. Per revertir aquesta tendència i incrementar els ingressos, el Consell de Govern ha acordat impulsar un procés d'externalització dels serveis de comercialització, promoció i intermediació en la venda d'espais publicitaris dels canals de Televisió de Catalunya i de les webs associades. L'objectiu és aconseguir un increment de la competitivitat en la gestió de la publicitat i un increment dels ingressos per aquest concepte.