Conveni per millorar la gestió dels residus de TV3, Catalunya Ràdio i els centres de la CCMA

L'Agència de Residus de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han signat aquest matí l'acord a la seu del Departament de Medi Ambient i Habitatge Amb un pressupost de 36.000 euros elaboraran un pla de gestió, un manual de bones pràctiques, material divulgatiu i jornades de formació La Corporació es compromet a treballar amb empreses d'economia social per efectuar les tasques que preveu el conveni
L'Agència de Residus de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han acordat treballar conjuntament per millorar la gestió dels residus generats als centres d'activitat de la Corporació. El conseller de Medi Ambient i Habitatge i president de l'Agència de Residus de Catalunya, Francesc Baltasar, i el director general de la CCMA, Joan Majó, han signat avui un conveni de col·laboració per promoure accions que afavoreixin la prevenció i la correcta gestió dels residus. L'acord recull que es destinaran 36.000 euros a actualitzar els estudis realitzats sobre la gestió dels residus als estudis de TV3 a Sant Joan Despí, als de Catalunya Ràdio i a les principals delegacions de Girona, Tarragona, Lleida, la Val d'Aran i Madrid de la CCMA. També es posaran al dia els estudis sobre gestió dels residus a les empreses tecnològiques de l'edifici Imagina d'Esplugues de Llobregat i a la Direcció General de la Corporació a Barcelona. Un cop revisats els estudis, l'Agència de Residus de Catalunya, empresa adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, elaborarà un pla d'acció per gestionar els residus a les diferents dependències de la Corporació i redactarà un manual de bones pràctiques ambientals. Els objectius principals del pla són fomentar la prevenció per poder fer una gestió correcta dels residus i poder incrementar-ne el reciclatge i la reutilització. Paral·lelament, adreçant-se al personal dels diferents centres de treball, l'Agència de Residus editarà guies, fulletons i material divulgatiu, participarà en la campanya de comunicació i sensibilització, i en les jornades i sessions de formació i informació que la Corporació dugui a terme. Per seguir els treballs, es crearà una comissió formada per dos representants de cada una de les parts que signa el conveni, que vetllaran perquè es duguin a terme les actuacions planificades. Amb l'acord, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es compromet a treballar amb empreses d'economia social per desenvolupar les activitats i feines que comporti el conveni. A més, facilitarà la informació necessària a l'ARC per actualitzar els estudis sobre gestió de residus i col·laborarà en les activitats que es duguin a terme, com l'elaboració del pla de gestió ambiental i del manual de bones pràctiques. En els últims dos anys l'Agència de Residus de Catalunya ha signat convenis similars amb altres institucions, com ara el Futbol Club Barcelona, el Departament de Governació i el Departament d'Educació. En l'actualitat treballa per arribar a un conveni amb el Zoo de Barcelona.