Comunicat de la CCMA sobre el partit de Copa del Rei entre el F. C. Barcelona i el R. C. D. Espanyol

La CCMA lamenta que tots els esforços que s'han fet durant el dia d'avui hagin resultat infructuosos per poder emetre el partit de Copa del Rei entre el F. C. Barcelona i el R. C. D. Espanyol.
Malgrat el contracte vigent entre Televisió de Catalunya i Mediapro que garantia l'emissió, l'empresa cessionària dels drets televisius ha notificat a la Corporació que, com a conseqüència del requeriment fet pel F.C. Barcelona, no li podia proporcionar el senyal. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals lamenta que aquesta decisió del F. C. Barcelona impedeixi, avui, la transmissió del partit en llengua catalana.