Bàsquet

El 43% dels clubs de bàsquet catalans no tenen regularitzada la seva junta

Cent vuitanta-un dels quatre-cents dinou clubs catalans no tenen regularitzat el registre on ha de figurar la seva junta directiva

El dissabte 26 de novembre se celebren les eleccions de la Federació Catalana de Bàsquet, amb tres candidats a la presidència: Joan Fa, Pere Francitorra i Joan Carles Mitjana. El problema és que, dels 419 clubs amb dret a vot, 181 no podran votar perquè no tenen regularitzat el seu registre. O sigui, el 43,2% del cens electoral.

En tots aquests casos, la junta directiva figura com a caducada, o sigui que el president ha acabat el seu mandat i, formalment, no se n'ha inscrit un de nou amb els corresponents directius al Registre d'Associacions Esportives. Aquest fet ja va comportar l'anul·lació d'avals dels tres candidats. Ara, si aquests clubs volen votar, hauran de regularitzar la seva situació abans de les eleccions. Si no hi arriben a temps, encara quedaria l'opció d'anar a la votació amb un aval notarial.

Davant aquesta notícia, la Federació Catalana ha explicat en un comunicat que "en tenir constància que algunes de les juntes directives dels clubs afiliats estaven caducades, els van comunicar de manera individual via correu electrònic, durant el mes de juliol, la seva situació registral caducada facilitada pel Consell Català de l'Esport perquè la regularitzessin. En aquesta mateixa comunicació s'aportava informació per poder fer els tràmits corresponents i es recordaven els requisits legals per exercir el dret a vot."

L'entitat també fa constar que "durant el mes de setembre, l'FCBQ va publicar a l'aplicació de llicències de cada club una nota general a l'apartat Components Junta que informava que totes les modificacions de la junta directiva havien de ser comunicades al Registre d'Entitats Esportives de l'SGE amb l'enllaç corresponent. A petició de l'FCBQ, la Secretaria General de l'Esport, a través del Registre d'Entitats Esportives, ha reforçat tècnicament aquest registre per agilitzar les inscripcions rebudes".