Saldes serà el primer municipi declarat Espai amb Cel Nocturn de Qualitat

Redacció
El poble de Saldes al peu del Pedraforca (Ignasi Casellas)

El poble de Saldes al peu del Pedraforca (Ignasi Casellas)

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés d'informació pública per declarar el municipi de Saldes, al Berguedà, com a primera zona denominada Espai amb un Cel Nocturn de Qualitat (ECNQ). El distintiu garanteix que la zona reuneix les condicions que permeten observar amb nitidesa la Via Làctia i el desenvolupament d'ecosistemes de vida nocturna.

L'ECNQ deriva del Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, aprovat el 2015. S'aplica en espais on es considera convenient preservar la qualitat del cel nocturn per les seves singulars característiques, com ara els espais d'interès natural, els entorns d'observatoris astronòmics, o àrees urbanes que inclouen parcs o zones enjardinades.

Saldes està situat en una vall als peus del Pedraforca, entre la Serra del Cadí i la Serra d'Ensija, amb muntanyes de més de 2.300 metres d'alçada, i disposa d'aquestes condicions naturals i ambientals necessàries per lluir aquest distintiu de qualitat.

Els punts que opten a ser declarats com a ECNQ són la Plaça de l'Espà, i el Mirador de Gresolet, però tot el terme municipal disposa d'una qualitat entre molt bona i excel·lent.

Les condicions han estat evaluades per una pla desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Diputació de Barcelona, validat per la Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

El municipi posarà en marxa un Pla de Prevenció contra la Contaminació Lumínica per mantenir i millorar les seves condicions. El pla detalla accions de difusió ciutadana, inversions per a la renovació de l'enllumenat, i d'altres de caire informatiu, natural, o turístic.